Dq akcijų pasirinkimo sandoriai

dq akcijų pasirinkimo sandoriai

dq akcijų pasirinkimo sandoriai

Šie duomenys renkami ataskaitiniu vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiami Komisijai Eurostatui per du mėnesius nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis mėnuo yra m.

dq akcijų pasirinkimo sandoriai

Šie duomenys renkami ataskaitiniu trijų kalendorinių mėnesių laikotarpiu ir pateikiami Komisijai Eurostatui per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra m. Šie statistiniai duomenys toliau suskirstomi pagal sprendimus, priimtus po asmeninio pokalbio, ir sprendimus, priimtus nesurengus asmeninio pokalbio.

dq akcijų pasirinkimo sandoriai

Statistiniai duomenys apie sprendimus, priimtus po asmeninio pokalbio, toliau suskirstomi pagal asmeninius pokalbius, per kuriuos prašytojui buvo teikiamos vertėjo žodžiu paslaugos, ir asmeninius pokalbius, per kuriuos prašytojui vertėjo žodžiu paslaugos teikiamos nebuvo. Be to, statistika pagal g punktą suskirstoma pagal gyvenamąją dq akcijų pasirinkimo sandoriai ir sprendimo dėl prieglobsčio rūšį.

Šie duomenys renkami ataskaitiniu vienų kalendorinių metų laikotarpiu ir pateikiami Komisijai Eurostatui per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

dq akcijų pasirinkimo sandoriai

Pirmieji ataskaitiniai metai yra m. Valstybės narės Komisijai Eurostatui pateikia statistinius duomenis apie apeliacinių procedūrų trukmę kalendorinėmis dienomis, pradedant skaičiuoti nuo dienos, kurią pateikiamas apeliacinis skundas, ir baigiant diena, kurią priimamas pirmos instancijos procedūros sprendimas dėl apeliacinio skundo. Ši statistika renkama ataskaitiniu vienų kalendorinių metų vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiu ir pateikiama Komisijai Eurostatui per tris mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Pirmieji ataskaitiniai metai Pirmasis ataskaitinis laikotarpis yra m. Valstybės narės pateikia Komisijai Eurostatui šią statistiką: -a trečiųjų šalių piliečių pateiktų prašymų pirmą kartą gauti leidimus gyventi skaičių, duomenis suskirstant pagal pilietybę, priežastį, dėl kurios prašoma suteikti leidimą, amžių ir socialinę lytį; [64 pakeit.

dq akcijų pasirinkimo sandoriai

Galbūt jus domina