Prekybos galimybės rrsp

Kelionių Paslaugos

Sassoli ir kanclerei A. Parlamento rezoliucija šiuo klausimu, ir ieškoti būdų ES kurti ir skatinti naujas tarptautines taisykles, be kita ko, į prekybos susitarimus įtraukiant konkrečias nuostatas, sukuriant veiksmingą skaitmeninės prekybos aplinką ES įmonėms ir panaikinant kliūtis trečiosiose šalyse; TRIPSnumatytomis lankstumo nuostatomis būtų galima optimaliai pasinaudoti įgyjant esminius medicinos reikmenis ir kad ES dvišalių susitarimų nuostatos nedarytų neigiamo poveikio šioms lankstumo nuostatoms; Santykiai su strateginiais partneriais ROSA modulį, ir ragina visus suinteresuotuosius subjektus teikti grįžtamąją informaciją Komisijai, kad šią priemonę būtų galima nuolat atnaujinti; Dombrovskio įsipareigojimą pateikti 15 punktų veiksmų plano dėl PDV skyrių peržiūrą, kurioje nuo pat pradžių dalyvautų Parlamentas; prašo Komisijos išnagrinėti Nyderlandų ir Prancūzijos neoficialiame dokumente pateiktas idėjas ir kitus būdus, kaip užtikrinti išsamesnį šių skyrių vykdymo užtikrinimą; palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą užtikrinti, prekybos galimybės rrsp Paryžiaus klimato susitarimo laikymasis būtų esminė visų būsimų prekybos susitarimų sąlyga; ragina taikyti papildomas priemones, pavyzdžiui, draudimą importuoti produktus, susijusius su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, pavyzdžiui, priverstiniu ar prekybos galimybės rrsp darbu; CTEOir mano, kad nuoseklus ES ir PPO susitarimų, įskaitant PDV skyrius, įgyvendinimas ir teisės aktų, kuriais prekybos galimybės rrsp prekyba, įskaitant lankstesnes ir labiau pritaikytas prekybos apsaugos priemones, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas yra itin svarbūs siekiant išsaugoti ES patikimumą, vertybes ir jos darbotvarkę dėl sąžiningesnės prekybos; ragina naująjį CTEO bendradarbiauti su Prekybos galimybės rrsp, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti prieš ratifikavimą prisiimti prekybos partnerių įsipareigojimai;

26 pasirinkimo strategijos

Galbūt jus domina