Prekybos sistemos biblioteka, Bibliotekos įranga – hagov.lt

Bendra informacija
XIX a. Bene rimčiausiai visos lietuviškos ir lituanistinės spaudos rinkimo darbo ėmėsi m. Pirmojo pasaulinio karo įvykiai šį darbą gerokai pristabdė, o atkūrus Lietuvos valstybę nacionalinės bibliotekos steigimo reikalai iškilo visai kitoje plotmėje.

Bendra informacija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įkurta m. Tai pagrindinė prekybos sistemos biblioteka viešo naudojimo mokslinė biblioteka, atliekanti taip pat ir parlamentinės bibliotekos funkcijas. Kartu Nacionalinė biblioteka yra: valstybinė universali lietuviškų, lituanistinių ir užsienio dokumentų saugykla, nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas, nacionalinės bibliografijos, lituanistinių leidinių valstybinio registravimo centras, Lietuvoje publikuotų dokumentų statistinės apskaitos centras, tarptautinių standartinių numerių suteikimo ir registracijos centras, socialinių ir humanitarinių mokslų, politikos, ekonomikos ir kultūros informacijos centras, šalies bibliotekų tiriamosios ir metodinės veiklos koordinavimo centras, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos LIBIS centras, depozitinė Europos Sąjungos, Europos rekonstrukcijos ir prekybos sistemos biblioteka banko, Pasaulio prekybos organizacijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros biblioteka.

prekybos sistemos biblioteka

Nacionalinė biblioteka atvira visiems Lietuvos ir užsienio piliečiams be jokių apribojimų. Pirmenybė teikiama mokslo, studijų, informacijos, kultūros ir pažintinių poreikių tenkinimui.

prekybos sistemos biblioteka

Registruotų vartotojų — 9,9 tūkst. Lankytojų — ,98 tūkst. Išduota 0,91 mln. Nacionalinė biblioteka suteikia galimybę naudotis knygų, periodinių, serialinių ir informacinių leidinių, rankraščių, mikroformų, vaizdo ir garso dokumentų, senų ir retų spaudinių, kompaktinių diskų, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų dokumentų fondais, lokaliomis ir nutolusiomis duomenų bazėmis, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais, internetu.

prekybos sistemos biblioteka

Lankytojų dėmesiui nuolat atnaujinamos parodos, rengiami susitikimai, organizuojamos konferencijos, kiti renginiai. Nauji skaitytojai apmokomi naudotis biblioteka. Kvalifikuotą informaciją ir konsultacijas teikia bibliotekos specialistai.

What makes you special? - Mariana Atencio - TEDxUniversityofNevada

Informacija teikiama žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu. Bibliotekoje dirba darbuotojai, iš jų — profesionalūs bibliotekininkai m. Metinės veiklos ataskaitos Skaityti ».

prekybos sistemos biblioteka

Galbūt jus domina