Nestle diversifikacijos strategija ppt.

Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Recenzentai: prof.

nestle diversifikacijos strategija ppt

Borisas Melnikas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas prof. Audrius Gargasas, Aleksandro Stulginskio universitetas Apsvarstyta ir rekomenduota skelbti Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Mokslo tarybos posėdyje protokolas Nr 8. Kudirkos g LT Vilnius tel. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas šį projektą įgyvendino kartu su partneriais iš 9 Europos šalių, jo koordinatorius Orhuso universitetas Danijoje. Studijos tikslas išanalizuoti ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinę ir atskleisti pagrindines prielaidas sėkmei pasiekti, derinant produktų tiekimo apimtis ir vertes.

Подожди-ка минутку, - проговорил Роберт. - Почему мы исключаем возможность того, что октопауки _могут_ слышать. Как могли они узнать о том, что Макс и я отправляемся на поиски Эпонины и Элли, если не подслушивали наш разговор.

Be to, studijoje siekiama praplėsti teorines galimybes vystyti ekologiškų produktų tiekimo grandinę, naudojantis žemės ūkio produktų gamintojų kooperacija.

Mokslo studijoje ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinė analizuota remiantis moderniąja tiekimo grandinės valdymo teorija; kokybinė turinio analizė taikyta viešojoje erdvėje prieinamai su ekologiško pieno kooperatyvo EKO Žemaitija veikla susijusiai informacijai apibendrinti; atlikta multiperspektyvinė analizė, leidusi šio kooperatyvo veiklą nagrinėti tiek konkretaus grandinės dalyvio, tiek ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės lygmeniu.

Kooperatyvo, kaip vieno vidutinės tiekimo grandinės dalyvių, veiklai vertinti buvo atliktas kokybinis tyrimas, naudojant giluminį interviu su jo vadovybe, pusiau struktūrizuotas interviu taikytas ir renkant informaciją apie EKO Žemaitijos bei mažmeninių prekybos įmonių bendradarbiavimą ir tarpusavio santykius, nestle diversifikacijos strategija ppt vertinti jo narių požiūriu buvo atlikta anketinė ūkininkų kooperatyvo narių apklausa.

Mokslo studijoje pateikiami tyrimai atlikti metais. Studijoje pateikiami rezultatai: atlikta maisto produktų tiekimo nuo gamintojo iki vartotojo grandinių apžvalga, identifikuoti jų tipai ir ypatumai; išanalizuota ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinė Lietuvoje, įvertinant žaliavos gamybą ūkiuose bei jos supirkimo kainas, perdirbimą, geriamojo pieno mažmeninės kainos pasiskirstymą tarp grandinės dalyvių; atlikta vidutinės produktų tiekimo grandinės dalyvio EKO Žemaitija atvejo studija, išnagrinėta jo sėkmės istorija taikant įvairius metodus, skirtingus duomenų šaltinius bei jų gavimo būdus.

Be to, išanalizuotos ekologiško pieno panaudojimo šalyje kryptys, apskaičiuotas teorinis tokio pieno balansas, pateikti siūlymai kai kuriems probleminiams klausimams spręsti.

Raktažodžiai: ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinė, produktų tiekimo grandinės dalyvis, EKO Žemaitija, bendradarbiavimas, komunikacija, kooperacija. In Lithuania the project was administrated by the Ministry of Agriculture. The Lithuanian Institute of Agrarian Economics together with partners from 9 European countries implemented the project; the coordinator of the project was Aarhus University, Denmark.

The objective of this study is to analyse the organic dairy supply chain and reveal the basic prerequisites for the success in combining supply volume and values. In addition the study aims to broaden the theoretical possibilities for the development of organic food supply chain through the cooperation of agricultural producers.

Prekybos skubjimo dvejetainis variantas the scientific study the organic dairy supply chain was analysed on the basis of the modern supply chain management theory; qualitative content analysis was applied to summarize publicly accessible information related to the cooperative EKO Žemaitija activities; multiperspective analysis allowed to examine the cooperative activities both on the level of individual stakeholder and on the level of medium organic dairy supply chain.

To assess the activities of the cooperative as an individual stakeholder of medium supply chain, a qualitative research was carried out using indepth interviews with the administrative manager of the cooperative; semi-structured interview also was applied collecting information about relationship and communication among EKO Žemaitija" and small retailers; a questionnaire-based survey was used to assess the opinion of farmers about the activities of the cooperative.

Statistical analysis refers to the data of certification body Ekoagros and Agricultural Information and Rural Business Centre. The scientific study generalises the results of the research carried out in Results of the study: following the overview of food supply from producer to consumer chains, their types and characteristics were identified; organic dairy food supply chain in Lithuania was examined including raw milk production in farms and milk procurement prices, processing, distribution of milk retail prices among chain stakeholders; case study of EKO Žemaitija as an individual nestle diversifikacijos strategija ppt of medium food supply nestle diversifikacijos strategija ppt was carried out, its success story was examined applying different methods, data sources and information collecting ways.

In addition, the streams of organic milk use in Lithuania were analysed, theoretical milk balance was estimated, and suggestions for some problematic issues were provided. Keywords: organic dairy supply chain, food supply chain stakeholder, EKO Žemaitija, relationships, communication, cooperation.

Pagrindiniai tipiniai ryšiai maisto produktų tiekimo grandinėje pav. Maisto tiekimo grandinių lygiai JAV pav. Trimačiai ryšiai vidutinėje maisto produkto vertės grandinėje pav. Produkto diferencijavimo ryšiai pav. Sertifikuotų karvių skaičius ir primilžis iš karvės ekologiniuose ūkiuose metais pav. Ekologinių ūkių struktūra pagal melžiamų karvių skaičių ūkyje metais pav.

Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimas iš Lietuvos pieno gamintojų metais ir metų I pusmetį pav.

 • Наверное, надо было просто попросить Орла сказать всем, что я умерла от сердечного приступа".
 • Gem coinmarketcap
 • Октопаук не выпускал Макса еще десять минут, потом он ощутил, как могучие мышцы расслабились.
 • Приглядывая за ней, Николь не отводила взгляда от цветных колец на раманском небе.
 • Миновав ворота, они направились прямо в глубь второго круга и ехали так минут десять.
 • Nemokamos knygos apie pasirinkimo sandorių strategijas
 • Btc mempool sandoriai

Ekologiško geriamojo pieno, jogurto be priedų ir grietinės vidutinių svertinių gamintojų pardavimo kainų be PVM vidaus rinkoje kitimas metais ir metų I pusmetį pav. Ekologiško geriamojo pieno PET buteliuose mažmeninės kainos pasiskirstymas vertine išraiška metais ir metų I pusmetį nestle diversifikacijos strategija ppt. Ekologiško geriamojo pieno PET buteliuose mažmeninės kainos pasiskirstymas procentine išraiška metais ir metų I pusmetį pav.

Ekologiško geriamojo pieno tetrapakuose mažmeninės kainos pasiskirstymas vertine išraiška metais ir metų sausio balandžio mėnesiais pav. Ekologiško geriamojo pieno tetrapakuose mažmeninės kainos pasiskirstymas procentine išraiška metais ir metų sausio balandžio mėnesiais pav. Kooperatyvo EKO Žemaitija ekonominės veiklos pokyčiai metais pav. Kooperatyvo EKO Žemaitija pieno produktų pardavimo regionai pav.

Ekologiško pieno produktų tiekimo grandinės dalyviai: ekologiško pieno kooperatyvo EKO Žemaitija pavyzdys pav. Kooperatyvo narių nuomonė apie EKO Žemaitijos investicijas, finansinį stabilumą nestle diversifikacijos strategija ppt prestižą pav. Kooperatyvo narių nuomonė apie parduodamo pieno kainas, kokybės nustatymą, atsiskaitymo terminus ir paėmimo iš ūkio tvarką pav. Narių nuomone, stiprintinos kooperatyvo veiklos ir jų svarba pav.

Narių pageidaujamos papildomos paslaugos, kurias galėtų binance safe pal teikti kooperatyvas pav. Komunikacijos tarp EKO Žemaitijos ekologiško pieno tiekimo grandinės dalyvių ryšiai nestle diversifikacijos strategija ppt. Ūkininkų jungimosi į kooperatyvą motyvai pav. Maisto tiekimo grandinių tipai ir jų pagrindiniai požymiai lentelė. Forrester teigdamas, kad nepakankamas tiekimo kanalo koordinavimas lemia atsargų padidėjimą tiekimo grandinėje.

nestle diversifikacijos strategija ppt

Tai įmonėms sukelia nemažai sunkumų: papildomus sandėliavimo kaštus, atsargų apyvartumo problemą dėl pasenusios produkcijos, reikalingos informacijos stygių ir pan. Taip buvo duotas postūmis formuotis moderniajai tiekimo grandinės valdymo koncepcijai, siekiant atsižvelgti į įmonių elgesio ir tarpusavio bendravimo ypatybes, t.

Pasak Ž. Židoniop. Kadangi procese dažnai dalyvauja gana didelis produktų tiekimo grandinės dalyvių skaičius, tampa būtinas tam tikras tarpusavio santykių reguliavimas, kurį M. Christopher vadina tiekimo grandinės valdymu, t.

nestle diversifikacijos strategija ppt

Maisto produktų tiekimo nestle diversifikacijos strategija ppt apima svarbius ekonomikos sektorius: žemės ūkio, produktų perdirbimo, maisto gamybos ir paskirstymo iš viso juose dirba daugiau kaip 7 proc.

Europos darbo išteklių. Šie sektoriai daro tiesioginį poveikį visiems gyventojams, nes Europos Sąjungoje ES metais išlaidos maisto produktams vidutiniškai sudarė 11,2 proc. Eurostato duomenų bazė. Todėl labai svarbu, kad maisto tiekimo grandinė gerai veiktų bei teiktų kokybiškus ir saugius maisto produktus vartotojams prieinamomis kainomis. Nors ekologiški maisto produktai vis dar laikomi nišiniais, ekologinio žemės ūkio gamybos būdo teikiama nauda darnaus vystymosi kontekste nebekelia abejonių, o ES šalyse vartotojų požiūrio ir vartojimo kaita bei teikiama viešoji parama žemės ūkio produktų gamintojams nuosekliai didina ir ekologiškų produktų rinką.

Ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės plėtotė Lietuvoje : Mokslo studija

Sertifikuoti ekologinės žemės ūkio gamybos plotai Europoje metais, palyginti su aisiais, padidėjo 0,3 mln. Europos žemės ūkio naudmenų ES šalyse 5,7 proc. Europos ekologiškų produktų rinka per tą patį laikotarpį išaugo 7,6 proc metais Europoje ekologiškų produktų parduota už 26,1 mlrd. Eur, ES šalyse 23,9 nestle diversifikacijos strategija ppt.

Eur iš jų Vokietijoje 7,9 mlrd. Eur, Prancūzijoje 4,8 mlrd.

 1. Fbs dvejetainiai variantai
 2. Investuoti į dvejetainį opcioną
 3. Ekonomika - Term Paper
 4. Они ни на йоту не заходят в пространство над нашей головой.
 5. Prekybos langelio strategija

Eur, Jungtinėje Karalystėje 2,3 mlrd. Eur, Italijoje 2,1 mlrd. Ekologiškų maisto produktų pardavimai daugiausia išaugo Švedijoje, Norvegijoje, Olandijoje ir Prancūzijoje The world Pastarąjį dešimtmetį pasaulinė ekologiško pieno ir pieno produktų rinka gerokai išaugo m.

Norint keisti situaciją, pirmiausia reikėtų metodiniu požiūriu išanalizuoti šių produktų kainos formavimąsi ir pasiskirstymą tarp tiekimo grandinės dalyvių, įvertinti dalyvių norus bei veiksmus, siekiant valdyti šiuos procesus bei didinti jų skaidrumą, ir tik tada imtis realių priemonių valdyti produktų tiekimo grandinę ir didinti jos veiksmingumą.

Tam reikalingi ir mokslinis pagrindimas, ir tiekimo grandinės dalyvių noras bei sąmoningumas, ir politinė valia. Europos Komisija EK dar metais paskelbė komunikatą KOM dėl veiksmingesnės Europos maisto produktų tiekimo grandinės, kuriame išreiškė nuomonę, jog būtina imtis veiksmų, kad būtų nutraukta nesąžininga proceso dalyvių sutartinių santykių praktika visoje maisto produktų tiekimo grandinėje bei siekti didinti maisto produktų tiekimo grandinės skaidrumą.

Rakickas, R. Čiegis nestle diversifikacijos strategija ppt S. Skunčinienėnagrinėdami tiekimo grandinės valdymą maisto produktų gamybos įmonėse, pažymėjo, kad vienas iš mažiausiai išnaudotų darbo našumo didinimo būdų Lietuvoje yra verslo ir gamybos procesų optimizavimas valdant visą tiekimo grandinę.

Pasak autorių, tai nauja ir sparčiai besivystanti verslo koncepcija, kuri padeda optimaliai valdyti verslą, verslo aplinką sudarančius procesus, mažinant sąnaudas bei praradimus, o svarbiausia didinant įmonės pelningumą; šis valdymas sprendžia efektyvaus įmonių, dalyvaujančių produktų ir paslaugų tiekimo galutiniam vartotojui grandinėje, koordinavimo klausimus Rakickas et al.

Reikia pažymėti, kad Lietuvoje dar labai trūksta tyrimų apie maisto produktų tiekimo grandines, santykius tarp šių grandinių dalyvių bei galimus sprendimus, didinant gandinių veiksmingumą.

Mokslinė problema formuluojama taip: kaip būtų galima plėtoti maisto produktų tiekimo grandines, siekiant jų dalyviams geresnių ekonominių rezultatų.

Tyrimo objektas santykiai tarp ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės dalyvių.

Спросила Николь. - Мы вернемся, как только сумеем.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinę ir atskleisti pagrindines prielaidas sėkmei pasiekti derinant produktų tiekimo apimtis ir vertes. Tyrimo uždaviniai: Išnagrinėti maisto produktų tiekimo nuo gamintojo iki vartotojo grandines, identifikuoti jų tipus ir ypatumus, privalumus ir trūkumus.

Atlikti teorinę maisto produktų tiekimo grandinės funkcionavimo prielaidų analizę. Išnagrinėti ekologiško pieno kooperatyvo EKO Žemaitija tiekimo grandinės dalyvio funkcionavimą, įgytą patirtį ir jo sėkmės prielaidas.

Išryškinti kooperacijos ir bendradarbiavimo naudą žemės ūkio produktų gamintojams plėtojant tiekimo grandines. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros maisto produktų tiekimo grandinių tematika analizė ir sintezė, dedukcijos ir indukcijos, multiperspektyvinė ir duomenų analizė, interviu ir anketinės apklausos, palyginamumo, grafinio vaizdavimo. Mokslo studijoje ginamas teiginys vidutinė maisto produktų tiekimo grandinė yra palanki ekologiškų produktų rinkos dalyviui plėtojant augimą nuo nišinio produkto iki didelių apimčių.

Pagrindiniai tyrime taikyti metodiniai principai: Turinio analizės metodas, taikytas analizuojant tekstinę, vizualinę ir garsinę formą turinčius duomenis, padeda identifikuoti temines kategorijas, kurių pagrindu yra pateikiamas sisteminis tiriamo reiškinio vertinimas.

Kokybinė turinio analizė taikyta viešojoje opcionų prekybos paslaugos indija prieinamai su kooperatyvo EKO Nestle diversifikacijos strategija ppt veikla susijusiai informacijai apibendrinti. Šią informaciją sudarė spaudoje skelbti straipsniai, TV reportažo įrašas laidoje Kaimo akademija, reklamos vietiniame radijuje, lankstinukas nestle diversifikacijos strategija ppt kooperatyvo gaminamus produktus ir pardavimo vietas, informacija EKO Žemaitija ir kitose interneto svetainėse, kt.

Kooperatyvo EKO Žemaitija, kaip vieno vidutinės tiekimo grandinės dalyvių, veiklai vertinti buvo atliktas kokybinis tyrimas naudojant giluminį interviu, kuris leidžia atskleisti giliau slypinčią informaciją: išsamiau pažvelgti į apklausiamųjų nuostatas, vertinimus, elgesio ir įpročių modelius, jų priežastis, motyvaciją, ketinimus ateityje.

Šiam tikslui buvo parengta pokalbio struktūra, numatanti tyrimo gaires. Suformuluoti 36 klausimai, kurie apėmė kooperatyvo vystymosi raidą, dabartinę situaciją, numatomus pokyčius ateityje 1 priedas. Dauguma klausimų atviro tipo. Detalaus interviu dėl plėtros strategijos įvairiais vystymosi laikotarpiais, priimtų sprendimų nuoseklumo, vertybių formavimosi, tam tikrų strateginių nuostatų ateinančiam laikotarpiui metu buvo formuluojami papildomi klausimai spontaniškai, siekiant nevaržyti pašnekovų išankstinėmis formuluotėmis ir gauti išsamesnius atsakymus į klausimus nei standartizuotos anketos apklausoje.

Pusiau struktūrizuoto interviu metu nestle diversifikacijos strategija ppt tiesiogiai su respondentais: kooperatyvo administracijos vadove ir kooperatyvo valdybos nariu. Mokslinės literatūros analizės pagrindu, vadovaujantis socialiniams tyrimams pritaikyta metodika ir rekomendacijomis Tidikis,kooperatyvo EKO Žemaitija veiklai nagrinėti jo narių požiūriu buvo parengta anketa ūkininkams.

Anketą sudarė 16 klausimų, iš kurių 9 skirti kooperatyvo veiklai vertinti, stiprintinoms sritims bei jo narių motyvacijai jungtis į kooperatyvą identifikuoti; 3 klausimai, apibūdinantys kooperatyvo narių valdomus ūkius, ir 4 socialiniai demografiniai.

Didžioji dalis 12 klausimų buvo uždari, 4 numatyta ir atviro atsakymo galimybė, 14 klausimų buvo 10 11 alternatyviniai ir 2 nealternatyviniai daugiavariančiai 2 priedas. Atsakymams įvertinti buvo naudojamos ranginė, intervalinė ir nominalinė skalės.

nestle diversifikacijos strategija ppt

Mažmeninės prekybos atstovams buvo suformuluoti 9 klausimai 3 priedasleidę iš dalies išsiaiškinti kooperatyvo santykius su kitais ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinės dalyviais, bendradarbiavimo praktiką, kt. Tyrimas taip pat atskleidė ir tam tikras mažmenininkų šios grandinės dalyvių nuostatas EKO Žemaitijos atžvilgiu bei ekologiškų produktų vartotojų kai kurias charakteristikas.

Alrøe ir E. Noesiekdami įvertinti ekologinio žemės ūkio plėtrą, pasiūlė daugiau vadovautis įvairiapusio vertinimo požiūriu, kuris leidžia skirtingas nuomones lengviau apibendrinti refleksiškai, o truputį vėliau minėti autoriai šią teoriją išplėtojo iki multiperspektyvinės analizės kaip tarpdisciplininio vertinimo instrumento Alrøe, Noe, Studijos rezultatai: atlikta maisto produktų tiekimo nuo gamintojo iki vartotojo grandinių apžvalga, identifikuoti jų tipai ir ypatumai; išanalizuota ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinė Lietuvoje, įvertinant žaliavos gamybą ūkiuose ir jos supirkimo kainas, perdirbimą, geriamojo pieno mažmeninės kainos pasiskirstymą tarp grandinės nestle diversifikacijos strategija ppt atlikta vidutinės produktų tiekimo grandinės dalyvio kooperatyvo EKO Žemaitija atvejo studija, išnagrinėta jo sėkmės istorija, taikant įvairius metodus, skirtingus duomenų šaltinius bei jų gavimo būdus.

 • Только в этом мире химические соединения путем эволюции достигли разума, а потом, познав чудеса и размеры Вселенной, начали задавать себе вопрос: может ли где-нибудь еще повториться чудо, подобное тому, которое породило их самих.
 • Forex valiutos skaičiuoklė
 • После случившегося Мария проплакала целый час.
 • Остальные, в том числе дети, живут практически в изоляции.
 • Поза угрозы, - ответил Арчи, - обычная у животных с ограниченным интеллектом.
 • Das trader pro sistemos reikalavimai
 • Kaip atlikti pirkimo pardavimo sandorį

Be to, išanalizuotos ekologiško pieno panaudojimo šalyje kryptys, apskaičiuotas teorinis tokio pieno balansas, praplėstos teorinės galimybės vystyti ekologiškų pieno produktų tiekimo grandinę, skatinant žemės ūkio produktų gamintojus kooperuotis bei naudoti kitas bendradarbiavimo formas, pateikti siūlymai kai kuriems probleminiams klausimams spręsti. Joje vyksta transformacijos procesai nuo žaliavų gavimo iki produktų pateikimo galutiniam vartotojui, įskaitant perdirbimą ir marketingą, apimantys tris pagrindinius aspektus: organizacines sistemas grandinės dalyviams koordinuoti; žinių sistemas informacijai, įgūdžiams ir technologijoms derinti; ekonomines priemones produktams ir nestle diversifikacijos strategija ppt parinkti bei galimybėms patekti į rinką Porter, Dėl didelių pardavimo apimčių, ilgio kelio nuo gamintojo iki vartotojo pereinant daug tarpininkų įprastinės maisto produktų tiekimo grandinės angl.

Stevenson ir R. Pirognagrinėdami vidutinio dydžio žemės ūkio ir maisto įmonių strategijas, suformulavo maisto produktų tiekimo grandinės ir maisto produktų vertės grandinės sąvokas bei išskyrė šių grandinių pagrindinius bruožus.

Pasak šių autorių, maisto produktų tiekimo grandinė tai su maisto produktų verslu susijusių įmonių tinklas, kuriame produktai juda nuo gamybos iki vartojimo; gali būti įtraukiamos ir veiklos iki gamybos bei po vartojimo. Pagrindiniai tipiniai ryšiai maisto produktų tiekimo grandinėje Šaltinis: sudaryta autorių pagal Stevenson ir Pirog Mokslinėje ir mokomojoje literatūroje naudojami maisto tiekimo grandinės sinonimai: maisto produktų tiekimo grandinė angl.

Pagal G. Platesniu požiūriu maisto tiekimo grandinė gali būti susijusi ir su tam tikra veikla iki gamybos.

Present with CONFIDENCE with THESE 3 PowerPoint Tips

Veikla po vartojimo gali apimti atliekų tvarkymą ir jų perdirbimą. Įtakos maisto produktų tiekimo grandinei turi ir už jos ribų esančios valstybės institucijos, pavyzdžiui, nustatydamos ekologinio ūkininkavimo taisykles, maisto produktų kokybės standartus, paramos priemones, kt.

Įvairių krypčių moksliniai tyrimai gali būti atliekami tiek pieš gamybą pvz. Skirtingai nei Europoje, Viskonsino valstijos JAV mokslininkai, nagrinėdami gamintojų ir vartotojų ryšius maisto tiekimo sistemoje, daugiau dėmesio skiria maisto produktų gamybos ir pardavimo apimtims.

Bower, R. Doetch, S. Stevenson išskyrė penkis maisto produktų tiekimo grandinių lygius, kuriuose vyrauja skirtingi ryšiai tarp gamintojų ir vartotojų. Maisto tiekimo grandinių lygiai JAV 13 14 0 lygiui autoriai priskiria mažus bendruomeninius sklypus, kuriuose vartotojai augina daržoves ar vaisius savo reikmėms, juos konservuoja, natūrinius ūkius, laukinių uogų ir kitos augmenijos rinkimą, mėgėjišką žvejybą. Čia vyrauja šeimos ūkiai, tausojama aplinka, vyksta sąžininga prekyba tokia prekyba vyksta ūkiuose, ūkininkų turgeliuose, bendruomenėse, kt.

nestle diversifikacijos strategija ppt

Santykiuose vyraujantis įsipareigojimas dalytis rizika ir pelnu visoje grandinėje skiria nestle diversifikacijos strategija ppt lygį nuo įprastinių grandinių. Šio lygio grandinės paprastai apima 1 lygyje dominuojančias vertybes, vartotojai pasirengę už jas mokėti aukštesnę kainą, produktus lengva atsekti iki ūkių, kuriuose jie buvo pagaminti; informacija apie ūkių tapatumą ir vertybes perduodama vartotojams ženklinant produktus bei pardavimo vietose.

Šiame lygyje svarbesnis efektyvumas ir mažos kainos nei 1 ir 2 lygiuose dominuojančios vertybės. Ryšiai su ūkininkais dažniausiai yra prarasti, todėl įmonėms tenka ugdyti teigiamus santykius su vartotojais. Santykiai su vartotojais yra paviršutiniški, produktai turi tik privalomą geografinės kilmės identifikuojamą tapatumą Bower et al.

Toks maisto produktų grandinių suskirstymas yra gana teorinis, nes realiai veikiančias grandines sunku suskirstyti į išvardytus lygius. Pavyzdžiui, ūkininkų turgelio pardavėjas gali savo produktus parduoti ir prekybos centruose; regiono maisto platintojas gali juos parduoti nacionaliniu lygiu. Net 0 lygyje konservuojant daržoves ar verdant uogienes perdirbant produktus naudojamas cukrus, kurį gali platinti 4 lygio įmonės, o juo prekiauti 3 lygio parduotuvės.

Kiekviename lygyje kinta dalyvių santykiai ir mastas bei skaidrumas. Vietos ar regiono maisto produktų gamyba, platinimas ir prekyba vyrauja 2 lygyje. Šiame lygyje potencialiai galimi ryšiai su šeimos ūkiais, kooperatyvais, įmanoma užtikrinti gamybos sistemos skaidrumą ir 1 lygyje sukurtų produktų savybių perdavimą, tuo pat metu sukaupiant didesnius pagamintų maisto produktų kiekius, o kartais ir didesnį gamybos bei perdirbimo efektyvumą.

Alternatyvios maisto produktų tiekimo grandinės Pastaraisiais metais, nestle diversifikacijos strategija ppt įprastinių maisto produktų tiekimo grandinių, išplito ir kitos, dažniausiai vadinamos alternatyviomis maisto produktų tiekimo grandinėmis angl.

Būtent ši analizė padeda atsirasti tikroviškesnėms vizijoms ir konkretesniems tikslams.

Šis terminas turi ir sinonimų, pavyzdžiui, alternatyvūs maisto produktų tiekimo tinklai angl. Jos atsirado kaip alternatyva ilgoms įprastinėms maisto produktų tiekimo grandinėms, kuriose vyrauja kiekybė, dideli atstumai, nepakankamas pasitikėjimas, žemės ūkio produktų gamintojams nepalankūs santykiai.

Bendru aspektu alternatyvios maisto produktų tiekimo grandinės yra visos, trumpesnės už įprastines ilgąsiast. Pagal lenkų mokslininką M. Maciejczakkitas gamintojų pasirinkimas globalioms grandinėms yra alternatyvios maisto produktų tiekimo grandinės, paprastai turinčios 2 3 skirtingus dalyvius.

Galbūt jus domina