Prekybos dujomis strategija. B. Vėsaitė. Naujoji ES energetikos politika – ilgalaikė strategija ar išgyvenimas vieną žiemą

Puslapis 75 – Lietuvos savivaldybių asociacija

Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimo bendrovės parinkimo ir šio projekto finansavimo Byla Nr. Konstitucinio Teismo m.

indijos dvejetainių opcionų prekybininkai

Konstitucinis Teismas I 1. Pareiškėjos — Seimo narių grupės prašymas grindžiamas šiais argumentais. Pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo toliau — SGD terminalo įstatymas 4 straipsnio 1 dalį suskystintų gamtinių dujų terminalo toliau — SGD terminalas projektą įgyvendina Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos sprendimu paskirta valstybės prekybos dujomis strategija įmonė t.

Dėl to pažeidžiamos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva.

xbt bitcoin ateities prekybos vaizdas

SGD terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinus vadinamąjį SGD terminalo priedą, kurį sudaro į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą įtraukiamos SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos jų dalisSGD terminalo sąnaudų dalis perkeliama visiems gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie naudosis SGD terminalo paslaugomis.

Tai reiškia, kad SGD terminalo priedo prekybos dujomis strategija nuosavybė yra paimama visuomenės poreikiams. Darbas iš casa adecco SGD terminalo priedą, kurį gali sudaryti didelės sumos, gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojai negali laisvai disponuoti savo nuosavybe, taip iš esmės ribojama jų nuosavybė.

Prekybos dujomis strategija, kad SGD terminalo projektas yra valstybinis projektas, skirtas valstybės funkcijoms prekybos dujomis strategija nacionalinio saugumo sumetimaisjis turi būti finansuojamas ne privačių gamtinių dujų rinkos dalyvių ir vartotojų, o valstybės lėšomis. SGD terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta perdavimo sistemos operatoriaus pareiga surinkti SGD terminalo priedą iš gamtinių dujų vartotojų, jį administruoti ir pervesti SGD terminalo projekto įgyvendinimo bendrovei.

Tai reiškia, kad privačiam ūkio subjektui — perdavimo sistemos operatoriui iš esmės yra nustatoma valstybės funkcija — surinkti, administruoti ir pervesti surinktas lėšas įstatyme nurodytam asmeniui.

Dėl to perdavimo sistemos operatoriui atsiranda ar gali atsirasti papildomų sąnaudų pvz.

ORLEN link naujo, tvaraus verslo Puslapio turinys Ateinančiam dešimtmečiui ORLEN strategijoje numatytos permainos paremtos atsinaujinančia energetika ir pažangia naftos chemijos pramone. Veikla bus diversifikuojama maksimizuojant pelną iš esamų pagrindinių Grupės veiklos sričių, kurios bus transformuojamos diegiant naujausias technologijas, atsižvelgiant į naujausias aplinkosaugines ir vartojimo tendencijas.

SGD terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta įtraukti į perdavimo paslaugos tarifą tik SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudas ar jų dalį, tačiau perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos, susijusios su pavedimu vykdyti tokią valstybės funkciją, nėra numatytos. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad jei asmeniui pavedama valstybinė viešoji funkcija, turi būti nustatytas tokios funkcijos vykdymo finansavimo mechanizmas, ir kad negali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuriuo prekybos dujomis strategija valstybės nuosavybės subjektams būtų nustatyta nuolatinė pareiga savo nuosavybę naudoti valstybės funkcijoms, kurios turi būti finansuojamos valstybės lėšomis, vykdyti.

SGD terminalo įstatymo 11 straipsnyje nustačius pareigą gamtinių dujų įmonėms įsigyti bent 25 procentus per SGD terminalą importuojamų gamtinių dujų, kad ir kokios būtų šio įsigijimo sąlygos ir ekonominis pagrįstumas, gamtinių dujų rinkos dalyviai gali būti neribotą laiką priversti gamtines dujas įsigyti brangiau nei įsigydami reikiamą jungiamaisiais ir kitais vamzdynais importuojamų gamtinių dujų binarins prekybos geriausios svetains. Taip gamtinių dujų rinkos dalyvių lėšos bent skirtos sumokėti už pabrangusias gamtines dujas yra nusavinamos suteikiant išskirtinę naudą SGD terminalo operatoriui ir gamtinių dujų per šį terminalą tiekėjams.

SGD terminalo įstatymo 11 straipsnio 1, 2, 3 dalyse vieniems ūkio subjektams yra nustatytas visiškai nepagrįstas prekybos dujomis strategija neproporcingas įpareigojimas pirkti nustatytą gamtinių dujų kiekį iš kito ūkio subjekto.

Dėl SGD terminalo įstatymo 11 straipsnyje nustatyto įpareigojimo bent 25 procentus sunaudojamų gamtinių dujų pirkti iš SGD terminalo yra akivaizdžiai suvaržoma vartotojo pasirinkimo laisvė. Toks ribojimas yra taikomas tik tuomet, jeigu dujos importuojamos jungiamaisiais ir kitais perdavimo sistemos gamtinių dujų vamzdynais, tačiau netaikomas, jeigu gamtinės dujos importuojamos per SGD terminalą. Šitaip sukuriamos skirtingos gamtinių dujų tiekimo sąlygos ir pažeidžiami lygiateisiškumo, ūkinės veiklos laisvės, sąžiningos konkurencijos užtikrinimo principai.

Vyriausybės m. Pareiškėjų — Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo prašymai grindžiami šiais argumentais.

B. Vėsaitė. Naujoji ES energetikos politika – ilgalaikė strategija ar išgyvenimas vieną žiemą

Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad tokie esminiai mokesčio elementai kaip mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai tarifaimokėjimo terminai, išimtys ir lengvatos, baudos ir delspinigiai turi būti nustatomi įstatymu.

Kadangi SGD terminalo priedas atitinka visus minėtus mokesčio požymius, pagal Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktą, straipsnio 3 dalį esminiai jo elementai dydis tarifaimokėjimo terminai, išimtys, lengvatos, baudos, delspinigiai ir kt.

Seimas neturi teisės pavesti Vyriausybei ar kuriai nors kitai institucijai įgyvendinti jo konstitucinę kompetenciją. Įstatymų leidėjas, SGD terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatydamas, kad į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą SGD terminalo įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos ar jų dalis gali būti įtraukiamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, pavedė šiai institucijai nustatyti SGD terminalo priedo, kaip mokesčio, esminius elementus, t.

Prekybos dujomis strategija bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens — Seimo atstovo Seimo nario A. Kubiliaus atstovaujančio suinteresuotam asmeniui — Seimui bylos dalyje pagal pareiškėjos — Seimo narių grupės prašymą Nr. Vyriausybės atstovių nuomone, ginčijamos SGD terminalo įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

Jų pozicija, kuriai pritaria suinteresuoto asmens — Seimo atstovas Seimo narys A. Kubilius, grindžiama šiais argumentais. SGD terminalo įstatymo 4 straipsnio prekybos dujomis strategija dalyje įtvirtintu reguliavimu nedraudžiama statyti kitų SGD terminalų.

Svarbesni įvykiai

Priešingai, įgyvendinus SGD terminalo projektą bus išplėsta gamtinių dujų rinkos dalyvių ūkinės veiklos laisvė — bus sudaryta galimybė atsirasti rinkoje naujiems gamtinių dujų importuotojams ir tiekėjams, importuotojai galės įsigyti gamtinių dujų pasaulinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje, naudotis konkurencingos prekybos dujomis strategija teikiamais privalumais ir pan.

Net jei būtų nuspręsta, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu ribojama ūkinės veiklos laisvė, toks ribojimas neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai, nes ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti, ji gali būti ribojama. Energetika yra nacionaliniam saugumui strategiškai svarbus sektorius, o valstybė turi kontroliuoti strategiškai svarbius objektus. Įprasta, kad plėtoti ir valdyti tam tikrą energetikos infrastruktūrą pavedama strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms bendrovėms, pvz.

Visi šie subjektai yra ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių prekybos dujomis strategija kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymu toliau — Strateginių įmonių įstatymasprivalo būti kontroliuojami valstybės.

Sėkmingos futbolo prekybos strategijos, Sėkmingos forex apsidraudimo strategijos

X patvirtintoje Nacionalinėje energetikos strategijoje, Seimo m. XI patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje. Valstybė privalo kontroliuoti SGD terminalo projekto įgyvendinimo bendrovę, kad užtikrintų šio projekto įgyvendinimą. Pagal šį standartą reikalaujama turėti infrastruktūrą, leidžiančią esamo tiekimo sutrikimo atveju patenkinti Lietuvos gamtinių dujų poreikį. Dėl to valstybė, siekdama laiku ir tinkamai įgyvendinti N-1 standartą, privalo kontroliuoti SGD terminalo projektą įgyvendinančią bendrovę.

Kadangi pagal šį standartą SGD terminalas turi būti pastatytas ne vėliau kaip iki m. SGD terminalo įstatyme nustačius, kad SGD terminalo projekto įgyvendinimo bendrovė turi būti kontroliuojama valstybės ir turėti Vyriausybės pritarimą, siekta užtikrinti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus: įgyvendinti visuomenei prekybos dujomis strategija SGD terminalo projektą, užtikrinti nacionalinį saugumą, vartotojų interesus, skatinti konkurenciją gamtinių dujų sektoriuje.

Prekybos dujomis sistema, Teisės aktai | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Teisės aktuose nėra reikalavimo rengti konkursą SGD terminalo projekto įgyvendinimo bendrovei parinkti. Konkurso tikslas būtų išrinkti tinkamiausią bendrovę SGD terminalo projektui įgyvendinti. Pagal SGD terminalo įstatymą kandidatais tokiame konkurse galėtų būti tik valstybės kontroliuojami nacionalinio saugumo interesus atitinkantys subjektai. Nors teoriškai buvo galima nustatyti reikalavimą organizuoti konkursą, kuriame galėtų dalyvauti tik valstybės valdomos įmonės, prekybos dujomis strategija toks reikalavimas būtų buvęs neracionalus, būtų sugaišta daugiau laiko ir dėl to galėtų būti vėluojama įgyvendinti SGD terminalo projektą ir pagal N-1 standartą užtikrinti dujų tiekimo saugumą.

kurti automatizuotas prekybos sistemas

Be to, valstybė ir be konkurso turi visą jai reikiamą informaciją apie savo valdomas įmones, todėl konkursas būtų tik nereikalingas formalumas, dėl kurio būtų netikslinga naudoti valstybės lėšas. Taip garantuojama, kad SGD terminalo projektas būtų vykdomas skaidriai ir mažiausiomis sąnaudomis. SGD terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 prekybos dujomis strategija įtvirtintas vadinamasis SGD terminalo priedas yra atlyginimas už paslaugas, o tai nėra nei turto nusavinimas, nei nuosavybės teisių apribojimas.

Šis priedas nustatytas tik gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams, o ne apskritai visiems Lietuvos gyventojams. SGD terminalo priedas yra atlyginimas už paslaugas, susijusias su gamtinių dujų perdavimu į gamtinių dujų sistemą.

fx parinktys iq parinktys

Kiekviena paslauga turi būti atlyginama, jei nesusitarta priešingai. Kitaip nei turto nusavinimo atveju, šis mokėjimas turi būti vykdomas ne valstybei, o perdavimo sistemos operatoriui, ir tik tol, kol yra naudojamasi perdavimo sistema. Įpareigojus mokėti SGD terminalo priedą nuosavybė nėra ribojama, nes mokėti šį priedą yra piniginė prievolė, valstybės nustatyta gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams už prekybos dujomis strategija gamtinių dujų perdavimo sistema.

Svarbesni įvykiai

SGD terminalu gamtinės dujos bus perduodamos į perdavimo sistemą. Gamtinių dujų sistemos naudotojų prievolė atsiskaityti už teikiamas paslaugas yra numatyta teisės aktuose. Atsiskaitymas už paslaugas neturėtų būti laikomas nuosavybės teisės apribojimu, juo labiau nusavinimu. Net jei ginčijamu reguliavimu nuosavybė ir yra ribojama, toks ribojimas leidžiamas. Užtikrinti nacionalinį energetinį saugumą neabejotinai yra valstybės pripažintas ir teisės ginamas visuomenės interesas, tai yra bendras visų Lietuvos Respublikos piliečių interesas.

SGD terminalo įrengimas ir jo sujungimas su gamtinių dujų perdavimo sistema laikytinas neatsiejama bendros gamtinių dujų sistemos plėtros dalimi. Gamtinių dujų sistemos prekybos dujomis strategija turi mokėti ne tik už tiesiogiai naudojamą infrastruktūrą, bet ir už visą gamtinių dujų sistemos perdavimo infrastruktūrą.

VWAP prekybos strategija

SGD terminalą finansuoti vartotojų lėšomis yra būtina siekiant užtikrinti nacionalinį energetinį saugumą. Be SGD terminalo priedo, kurį mokės visi gamtinių dujų vartotojai, nebūtų įmanoma efektyviai ir laiku įgyvendinti projekto. SGD terminalo priedo įtraukimas į perdavimo paslaugos kainą yra vienas optimaliausių finansavimo mechanizmų, nes taip fiksuotos sąnaudos yra prekybos dujomis strategija visiems dujų vartotojams proporcingai pagal jiems patiektą gamtinių dujų kiekį.

Be to, SGD terminalo priedo mokėjimą kontroliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri užtikrina, kad į perdavimo paslaugos kainą būtų įtrauktos tik pagrįstos sumos ir kad ši kaina nepagrįstai neišaugtų. Perdavimo sistemos operatoriaus, kuriam nustatyta pareiga administruoti SGD terminalo priedo lėšas, nuosavybės teisės nepažeidžiamos.

Privataus subjekto pareigą vykdyti prekybos dujomis strategija funkcijas suponuoja nuosavybės socialinė funkcija. Perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos, susijusios su pavedimu administruoti SGD terminalo priedo lėšas, SGD terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nėra tiesiogiai numatytos, nes joje nustatyta, kad SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos ar jų dalis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą, vadovaujantis Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais energijos kainų reguliavimo reikalavimais.

Būtent Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtuose teisės aktuose nustatyta, kad SGD terminalo priedo lėšų administravimo sąnaudos yra įtraukiamos į SGD terminalo priedą, taip pat patvirtinta konkreti suma šioms administravimo sąnaudoms padengti.

Taigi privataus subjekto patiriamos SGD terminalo priedo lėšų administravimo sąnaudos yra tinkamai atlyginamos. Į Lietuvą gamtinės dujos buvo tiekiamos vienintelio išorės tiekėjo. Jeigu SGD terminalo įstatymo 11 straipsnyje įtvirtinta 25 procentų taisyklė nebūtų nustatyta, SGD terminalas negarantuotų ilgalaikės konkurencingos rinkos sukūrimo.

Esant laisvai ir konkurencingai rinkai gamtinių dujų importuotojai ir vartotojai galėtų laisvai pasirinkti infrastruktūrą, per kurią prekybos dujomis strategija būtų tiekiamos gamtinės dujos. SGD terminalo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje prekybos dujomis strategija pareiga įsigyti 25 procentus dujų ne tik per SGD terminalą, bet ir jungiamaisiais gamtinių dujų vamzdynais. Taip užtikrinama, kad jungiamaisiais vamzdynais ir per SGD terminalą dujas tiekiantys asmenys turėtų lygias konkurencines galimybes, t.

Likusi 50 procentų rinkos dalis būtų nereguliuojama ir priklausytų nuo rinkos dalyvių gebėjimo veikti sąžiningos konkurencijos sąlygomis.

Ginčijamu prekybos dujomis strategija sukuriama importuotojų galimybė pasirinkti gamtinių dujų tiekimo infrastruktūrą ir tiekėją, todėl ūkinės veiklos laisvė yra ne ribojama, o išplečiama. Net jei ūkinės veiklos laisvė ribojama, ginčijamos SGD terminalo įstatymo nuostatos atitinka visas sąlygas, prekybos dujomis strategija konstituciškai teisėtam ribojimui: 25 procentų taisyklė yra būtina siekiant įgyvendinti SGD terminalo projektą ir taip užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir konstituciškai svarbius tikslus bendrą tautos gerovę, sąžiningos konkurencijos laisvę, vartotojų interesų apsaugą ir energetinį saugumą ; 25 procentų taisyklė taikoma tiek esamai gamtinių dujų tiekimo infrastruktūrai, tiek binance wirex prekybos dujomis strategija — SGD terminalui, ji nėra absoliuti, leidžiama pasirinkti per SGD terminalą tiekiamų dujų tiekėją, sudaryti mainų sandorius ir kt.

SGD terminalas sudarys prielaidas vartotojams įsigyti gamtinių dujų konkurencingomis pasaulinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje nustatytomis kainomis, taip pat tikėtina, kad dėl konkurencijos sumažės ir iš Rusijos tiekiamų gamtinių dujų kaina. Kadangi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vykdys SGD terminalo operatoriaus teikiamų paslaugų kainos ir kitos su prekyba gamtinėmis dujomis per SGD terminalą susijusios kainos reguliavimą, bus užtikrinami vartotojų interesai, jie nebus įpareigoti įsigyti gamtinių dujų nepagrįstai didele kaina.

Pagrindinės strategijoje brėžiamos kryptys — tarptautiniai SGD projektai, naftos terminalų konkurencingumo stiprinimas ir Klaipėdos kaip SGD paslaugų centro Baltijos regione plėtojimas. KN strategijos šūkis — jungiame energetikos rinkas.

SGD terminalo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatoje skirtingas teisinis reguliavimas nustatytas dviem skirtingoms asmenų ūkio subjektų grupėms, kurių padėtis jų ekonominės įtakos ir galios, patirties rinkoje ir konkurencinės aplinkos požiūriu yra skirtinga. Neapribojus šios galimybės nebūtų galima pasiekti SGD terminalo įstatyme nustatytų tikslų sukurti dujų sektoriuje konkurencingą rinką, kuri yra vartotojų gerovės pagrindas.

  1. John bollinger bollinger juostos
  2. Prekybos dujomis sistema, Teisės aktai Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Turinys Agroekologija, įvairūs požiūriai Europoje.
  3. Sėkmingos prekių prekybos strategijos Sėkmingos forex apsidraudimo strategijos Naftos Prekybos Strategiją Naftos Prekybos Strategiją Lietuvos dalyvavimo formuojant Europos Sjungos usienio prekybos konkurencingumo strategij ir svarstant naftos importo i.
  4. Kaip vyksta prekyba biržoje? | Energetikos ABC Prekybos dujomis sistema
  5. Europos gamtinių dujų rinkose birželį sumažėjo įtampa ir kainos Gamtinių dujų atsargų prekybos strategija Turinys EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės Energetika apima tarpusavyje susijusius energetikos sektorius elektros energetikos, centralizuoto šilumos tiekimo, naftos, gamtinių dujų, anglių ir vietinio kuro bei atsinaujinančių energijos ištekliųkuriuos sudaro visuma įmonių ir gamtinių dujų atsargų prekybos strategija, skirtų įvairių energijos išteklių gavybai, gamybai, transformavimui, perdavimui, skirstymui ir vartojimui.
  6. Birutė Vėsaitė, socialdemokratė, LR Seimo narė m.

Per SGD terminalą veikiantys tiekėjai taps naujais Lietuvos gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyviais, kurie dėl pirkėjų importuotojų konkuruos tarpusavyje ir su dabartine monopolininke. Šie subjektai, būdami nauji rinkos dalyviai, rinkoje neturės derybinės galios, taip pat neturės reikšmingos rinkos dalies, galimybių vienašališkai primesti sutarčių sąlygų, nusistovėjusių verslo santykių ir veiks konkurencingos rinkos sąlygomis.

Gamtinių dujų tiekėjai, kurie tieks dujas per SGD prekybos dujomis strategija, kitaip nei gamtinių dujų vamzdynu dujas tiekiantis tiekėjas, veiks konkurencingoje aplinkoje — skirtingai nuo dujų vamzdyno infrastruktūros, per SGD terminalą dujas galės tiekti keli konkuruojantys tiekėjai, o dujų importuotojai prekybos dujomis strategija galimybę per SGD terminalą įsigyti bet kurio pasaulyje veikiančio dujų tiekėjo siūlomų gamtinių dujų.

Nustatytu ribojimu ne suvaržomos asmenų teisės plėtoti gamtinių dujų tiekimo verslą, o tik nustatomi būtini reikalavimai sutarčių turiniui siekiant apriboti gamtinių dujų tiekimo rinkoje veikiančių asmenų galimybes reikalauti iš pirkėjų prisiimti ilgalaikius pirkimo įsipareigojimus, ribojančius pirkėjų teises ir užkertančius kelią galimai konkurencijai.

Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens — Seimo atstovo Seimo nario D. Kreivio atstovaujančio forex biuras kungsbacka asmeniui — Seimui bylos dalyje pagal pareiškėjo — Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. Seimo atstovo pozicija grindžiama šiais argumentais. SGD terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas SGD terminalo priedas neturi mokesčiams būdingų požymių, kaip tai suprantama pagal mokesčių teisę.

Taigi SGD terminalo priedą moka ne visi fiziniai ir juridiniai asmenys, o tik tie, kurie naudojasi gamtinių dujų perdavimo paslauga, jis mokamas ne į valstybės biudžetą ir yra naudojamas įstatyme nurodytoms SGD terminalo sąnaudoms padengti.

Gamtinių dujų atsargų prekybos strategija

Mokesčių santykiai — tai valdingo pobūdžio teisiniai mokesčių mokėtojų ir valstybės vykdomosios valdžios institucijų santykiai, už mokesčių įstatymų pažeidimus taikoma finansinė, administracinė, baudžiamoji atsakomybė. Tuo tarpu SGD terminalo priedą gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojai SGD terminalo operatoriui moka per gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija SGD terminalo priedo dydį nustato vadovaudamasi energijos kainų reguliavimo principais, iš gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojų, nesumokėjusių SGD terminalo priedo, nesumokėta suma gali būti išieškoma teismine prekybos dujomis strategija, jiems netaikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Investicijos į infrastruktūrą yra labai svarbios užtikrinant gamtinių dujų tiekimo saugumą. SGD terminalo sąnaudos, kurios dengiamos iš vartotojų surenkamomis SGD terminalo priedo lėšomis, yra privataus ūkio subjekto SGD terminalo operatoriaus patirtos sąnaudos, kurios suvisuomeninamos panašiai kaip ir jungiamųjų dujotiekių atveju.

SGD terminalo sąnaudų suvisuomeninimas grindžiamas viešuoju interesu.

Galbūt jus domina