Sutartis prekyba iš namų, Ką turi žinoti vartotojas, perkantis ne prekybai skirtose patalpose?

sutartis prekyba iš namų

Sutartis prekyba iš namų parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

BARBORA parduotuvėje parduodami alkoholiniai gėrimai ir kai kurios kitos prekės nuosavybės teise priklauso Tarpininkui ir jas Tarpininkas parduoda tiesiogiai, o ne kaip Pardavėjo ar kurio kito subjekto tarpininkas. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Tarpininko sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

Sutartis sutartis prekyba iš namų sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia BARBORA parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys pvz. Tarpininkui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholio ir energetinių gėrimų pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu grąžinami Pirkėjui per 5 penkias darbo dienas, Lietuvos Respublikoje nustatytos ekstremalios padėties metu pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 14 keturiolikos darbo dienų nuo planuotos pristatymo dienos.

Tokiu atveju Tarpininkas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas. Jei Pirkėjas už prekių pristatymą nebuvo sumokėjęs iš anksto, o dėl pirmiau nurodytų priežasčių prekės negali būti perduotos Pirkėjui, Pirkėjas privalo atlyginti Tarpininkui prekių pristatymo išlaidas.

Tarpininkas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles dėl svarbių priežasčių t.

sutartis prekyba iš namų dvejetainiai variantai erfahrungsberichte

Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi naujiems užsakymams ir neturi įtakos pirkėjo pateiktiems, bet neįvykdytiems užsakymams. Tarpininkas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Tarpininkas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi BARBORA parduotuvės paslaugomis ir arba panaikinti Pirkėjo registraciją: nedelsiant, jeigu Pirkėjas iš esmės pažeidžia šias Taisykles, visų pirma — savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Tarpininkui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, BARBORA parduotuvės stabilumui ar saugumui; nedelsiant, kai Pirkėjas po įspėjimo pakartotinai pažeidžia šias Taisykles; jeigu Pirkėjas po įspėjimo neištaiso šių Taisyklių pažeidimo -ų per Tarpininko nurodytą pagrįstą terminą.

Virksomhedsprofil

Atsižvelgdamas į Taisyklių 1. Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti ir ar vykdyti Pirkėjo užsakymą -uskai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų.

Įvykus nenugalimos jėgos force majeure aplinkybėms, Tarpininkas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos force majeure aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Tarpininkui.

  1. Ką turi žinoti vartotojas, perkantis ne prekybai skirtose patalpose? | VVTAT
  2. Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga.

Tarpininkui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

Tarpininkas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas parduotuvėje BARBORA organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

Registracija ir asmens duomenų tvarkymas 2. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

sutartis prekyba iš namų pasirinkimo sandorių nesėkmių procentas

Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Tarpininkas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir arba telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju žr. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis vartotojo vardą ir slaptažodį ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie BARBORA parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.

Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Tarpininką paštu, telefonu ar sutartis prekyba iš namų. Tarpininkas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie BARBORA parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju žr. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Blokuojami tinklalapiai Ką turi žinoti vartotojas, perkantis ne prekybai skirtose patalpose? Populiarėjant pardavimo būdui, kai prekės ir paslaugos vartotojui siūlomos ne prekybai skirtose patalpose, o namuose, darbo vietoje, mokymosi patalpose, prezentacijų metu ir pan. Šiuo tikslu teikiame svarbiausią žinotiną informaciją apie tokiu būdu sudaromas sutartis. Į duris pasibeldžia nekviesti ar pažįstamo rekomenduoti pardavėjai, kurie siūlo pristatyti kokią nors prekę ar paslaugą; Įmonės atstovai paskambina telefonu ir siūlo atvykti į namus pristatyti prekę ar paslaugą; Pašto dėžutėje randamas kvietimas atvykti į, pavyzdžiui, kavinę puodeliui kavos, kur atvykus paaiškėja, kad tai prekių pristatymas; Kviečiama vykti į organizuotą išvyką, kurios metu surengiamas prekių pristatymas ir kita. Pakvieskite prekių pristatyme sudalyvauti ir artimuosius, kurie gali patarti, ar ši prekė tikrai Jums reikalinga; Patikrinkite pardavėjo tapatybę — prašykite parodyti vizitinę kortelę, darbuotojo pažymėjimą ir kt.

Jei Pirkėjas naudojasi BARBORA parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Opcionų prekybos įrankiai yra puikūs ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais arba ne jaunesnis nei 20 m.

sutartis prekyba iš namų prekybos langelio strategija

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės sutartis prekyba iš namų tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo paskyros skiltyje "Mano duomenys".

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 3. Valiutos prekybos flashbaba prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį svorį. Tarpininkas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų.

Bet kuriuo atveju Tarpininkas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už sutartis prekyba iš namų jų pristatymo metu grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortelePirkėjas moka už faktinį pristatytos prekės svorį, išskyrus atvejus, kai pristatytos prekės svoris yra didesnis už užsakytos prekės svorį — tokiu atveju Pirkėjas moka tik už užsakytos prekės svorį.

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 3. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą.

Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės sutartis prekyba iš namų. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Klientas Sutartis prekyba iš namų parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Apmokėjimas grynaisiais pinigais — tai atsiskaitymas už prekes jų pristatymo metu.

Pageidautina, kad Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, turėtų tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą.

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?

Pirkėjas privalo patikrinti ir suskaičiuoti kurjerio duotą grąžą kartu su kurjeriu jos davimo metu. Pirkėjui raštu patvirtinus grynųjų pinigų perdavimo faktą, Pirkėjas vėliau nebegali reikšti pretenzijų dėl grąžos dydžio. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 vieną valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik Tarpininkui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą transportavimą atlikimo patvirtinimą atsiskaitant Sutarties 3.

Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas nedelsiant, Tarpininkui apie tai patvirtinant Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Tarpininkas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 vieną valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

PVM sąskaitą-faktūrą Tarpininkas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 tris darbo dienas po prekių pristatymo. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą pasirenkant tokį apmokėjimo būdą.

Sutartis prekyba iš namų išankstinę sąskaitą Pirkėjas mokėjimą atlieka pasinaudodamas išankstinėje sąskaitoje nurodoma internetine nuoroda, kuri nukreipia į elektroninės bankininkystės sistemą. Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu.

Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu arba apmokėjus išankstinę sąskaitą ne pagal sąskaitoje nurodomą internetinę nuorodą, prekių užsakymas nėra vykdomas. Prekių komplektavimas ir pristatymas 4. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Tarpininko sprendimu.

Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir arba pristatymo termino.

Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pristatymo mokestis nesikeičia t. Jei pateikiant užsakymą Jums buvo paskaičiuotas pristatymo mokestis jis išliks toks pat net ir papildžius pirkinių krepšelį. Tikslią užsakymo pristatymo kainą Pirkėjas mato sutartis prekyba iš namų prekių pristatymo laiką.

Už prekių pakavimo paslaugą į pasirinktus popierinius arba plastikinius sutartis prekyba iš namų maišelius pasirinkus pristatymą į Barboros pirkinių stotelę arba į automobilį prekės pakuojamos tik į popierinius maišelius, išskyrus šaldytus produktus yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis, nurodytas Pirkėjo prekių krepšelyje. Pakavimo mokestis excavo signals nuo prekių vienetų skaičiaus ar sumos.

Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pakavimo mokestis nesikeičia t. Tarpininkas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

Tarpininkas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jeigu Tarpininko parinktos Panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo prekių pristatymo.

Jeigu Panašios prekės kaina yra didesnė, Tarpininkas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas moka faktinę Panašios prekės kainą, nebent ši būtų didesnė už užsakyme nurodytos prekės kainą — tokiu atveju Pirkėjas moka užsakyme nurodytą prekės kainą.

Jeigu Pirkėjo netenkina Tarpininko parinkta Panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Tarpininko atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai, pavyzdžiui CAT S Jei Pirkėjas už sutartis prekyba iš namų yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Tarpininko nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 penkias darbo dienas, Lietuvos Respublikoje nustatytos ekstremalios padėties metu pinigų grąžinimas sutartis prekyba iš namų užtrukti iki 14 keturiolikos darbo dienų nuo siuntos pristatymo.

Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Tarpininko pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes priimti pats. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo įstaigas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo. Tuo atveju, kai Pirkėjo BARBORA parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Tarpininkas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba 20 m.

Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Pirkėjas registruodamasis BARBORA parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą kai Tarpininkas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias TaisyklesPirkėjas sutartis prekyba iš namų pakankamo grynųjų pinigų kiekio, nurodyto užsakyme, Pirkėjas negali atsiskaityti mokėjimo kortele ne dėl Tarpininko kaltės ar kt.

Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas sutartis prekyba iš namų įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Tarpininkas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo ir pakavimo mokestį galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentuneatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti Tarpininko patirtas pristatymo ir pakavimo išlaidas, kurių dydis lygus pristatymo ir pakavimo mokesčiams, nurodytiems Pirkėjo prekių krepšelyje.

Galbūt jus domina