Prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas. Account Options

Kas yra Pasirinkimo Sandoris (opcionas)? | hagov.lt žodynas

Pirmininkas J. Cunningham [1] OL C8 6, p.

analis teknikal forex hari ini kaip uzdirbti is youtube

Europos Parlamento nuomonė OL C 14, 1 19m. Tarybos bendroji pozicija OL C4 30, p. Europos Parlamento sprendimas OL C5 Tarybos sprendimas. I priedas iš dalies keičiamas taip: a 4 dalyje paskutinis sakinys išbraukiamas ir dalis papildoma tokia pastraipa: "Kompetentingos institucijos gali leisti, kad kapitalo reikalavimas būsimajam sandoriui, kuriuo prekiaujama biržoje, būtų lygus biržos nustatytam privalomam įnašui, jeigu jos yra visiškai tikros, kad privalomas įnašas teisingai atspindi būsimojo sandorio riziką, ir kad jis yra bent jau lygus būsimojo sandorio kapitalo reikalavimui, skaičiuojamam pagal toliau šiame priede nustatytą metodą arba VIII priede apibūdintą vidaus modelių metodą.

Išvestinės, struktūrinės finansinės priemonės

Iki metų gruodžio 31 d. Kompetentingos institucijos gali leisti, kad pasirašytam pasirinkimo sandoriui, kuriuo prekiaujama biržoje, nustatytas reikalavimas būtų lygus biržos reikalaujamam privalomam įnašui, jeigu jos yra visiškai tikros, kad privalomas įnašas teisingai atspindi su atskiru sandoriu susijusią riziką ir kad jis yra bent jau lygus pasirinkimo sandorio kapitalo reikalavimui, skaičiuojamam pagal toliau šiame priede nustatytą skaičiavimo metodą arba taikant VIII priede apibūdintą vidaus modelių metodą.

Iki m.

metatrader internetin pagalba wsj akcijų pasirinkimo sandoriai

Be to, kompetentingos institucijos gali leisti, kad reikalavimas nupirktam pasirinkimo sandoriui, kuriuo prekiaujama biržoje, arba nebiržiniam pasirinkimo sandoriui atitiktų pagrindinei finansinei priemonei nustatytą reikalavimą, jeigu gautas reikalavimas neviršija pasirinkimo sandorio rinkos vertės. Reikalavimas pasirašytam nebiržiniam pasirinkimo sandoriui nustatomas atsižvelgiant į pagrindinę pasirinkimo sandorio finansinę priemonę.

Varantai, susiję su skolos finansinėmis priemonėmis ir nuosavybės vertybiniais popieriais, vertinami taip pat kaip ir pasirinkimo sandoriai pagal 5 dalį.

  • Kas yra Pasirinkimo Sandoris (opcionas)? | hagov.lt žodynas
  • Neprarandama akcijų pasirinkimo sandorių strategija

II priedas iš dalies keičiamas taip: a 1 dalis pakeičiama taip: "1. Tokiais atvejais, kada sudarius sandorius, kurių metu už skolos finansines priemones, nuosavybės vertybinius popierius ir biržos prekes išskyrus atpirkimo sandorius, atvirkštinius atpirkimo sandorius ir vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimą bei vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimąsi neatsiskaitoma po jų pristatymo datos, įstaiga privalo apskaičiuoti kainų skirtumą, kurio ji negali gauti.

Tai yra sutartos atsiskaitymo už atitinkamas skolos finansines priemones, nuosavybės vertybinius popierius arba biržos prekes kainos ir dabartinės jų rinkos vertės skirtumas, dėl kurio įstaiga gali patirti nuostolių. Norėdama apskaičiuoti savo kapitalo reikalavimą, įstaiga turi padauginti šį skirtumą iš atitinkamo koeficiento, kuris nurodytas 2 dalyje pateiktos lentelės A skiltyje.

Išvestinės finansinės priemonės - prekybos vadovas

Įstaiga privalo turėti kapitalo rizikai, susijusiai su sandorio šalim, padengti, jeigu: i ji sumokėjo už vertybinius popierius arba biržos prekes iki jų gavimo arba pristatė vertybinius popierius ar biržos prekes prieš gaudama užmokestį už juos; ir ii tarptautinių sandorių atveju po minėto atsiskaitymo arba pristatymo praėjo viena arba daugiau dienų.

Sudarydama atpirkimo sandorius ir vertybinių popierių ar biržos prekių skolinimo sandorius, pagrįstus į prekybos knygą įtrauktais vertybiniais popieriais arba biržos prekėmis, įstaiga skaičiuoja skirtumą tarp vertybinių popierių arba biržos prekių rinkos vertės ir įstaigos pasiskolintos sumos arba užstato rinkos vertės, jeigu šis skirtumas yra teigiamas.

Sudarydama atvirkštinius atpirkimo sandorius ir skolindamasi vertybinius popierius arba biržos prekes, įstaiga skaičiuoja skirtumą tarp sumos, kurią ji yra pasiskolinusi, arba užstato rinkos vertės ir jos gautų vertybinių popierių arba biržos prekių rinkos vertės, jeigu minėtas skirtumas yra teigiamas. III priedas iš dalies keičiamas taip: a 1 dalis pakeičiama taip: "1. Pirmiausia skaičiuojama įstaigos kiekvienos valiutos įskaitant valiutą, kuri nurodoma ataskaitose ir aukso grynoji atviroji pozicija.

Ši pozicija apima toliau išvardytų elementų teigiamų arba neigiamų sumą: - grynoji neatidėliotino keitimo sandorių pozicija t.

  • Išvestinės finansinės priemonės - Šiaulių bankas
  • Ilgų pasirinkimo strategijų

Tokio savo pasirinkimo įstaigos privalo laikytis nuosekliai, - visos užsienio valiutos ir aukso pasirinkimo sandorių knygos grynojo delta koeficiento ar pagrįsto delta koeficientu ekvivalento, - kitų pasirinkimo sandorių t.

Tokios pozicijos turėtų būti neprekybinio arba struktūrinio pobūdžio, o jų neįtraukimą arba bet kurį tokio neįtraukimo sąlygų pakeitimą turi patvirtinti kompetentingos institucijos. Tokios pat pirmiau išdėstytos sąlygos gali būti taikomos vertinant įstaigos turimas pozicijas, kurios yra susijusios su sudėtinėmis dalimis, jau atimtomis, skaičiuojant nuosavas lėšas. Antra, kiekvienos valiutos, išskyrus ataskaitose nurodomą valiutą, grynosios trumposios ir atvirosios pozicijos ir grynoji ilgoji arba prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas trumpoji aukso pozicija į ataskaitose nurodomą valiutą prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas pagal neatidėliotino keitimo kursus.

Antra, iki m. Pirmoje pastraipoje apibūdintą alternatyvų metodą galima naudoti tik toliau išvardytomis sąlygomis: i skaičiavimo formulę ir koreliacijos koeficientus nustato kompetentingos institucijos, remdamosi jų atlikta valiutų kursų pokyčių analize; ii kompetentingos institucijos nuolat peržiūri koreliacijos koeficientus, atsižvelgdamos į pokyčius užsienio prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas rinkose.

  1. Interaktyvių brokerių perkėlimo variantai
  2. Option Už nustatytą užmokestį premiją įsigyjama teisė galimybė, bet ne įsipareigojimas pirkti ar parduoti nustatytą prekės ar vertybinių popierių kiekį už nurodytą kainą per tam tikrą laiką.

V priedas iš dalies keičiamas taip: a 2 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip: "Nepaisydamos šio priedo 1 dalies nuostatų, kompetentingos institucijos gali leisti, kad įstaigos, privalančios vykdyti I, II, III, IV, Prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas, VII ir VIII prieduose nustatytus nuosavų lėšų reikalavimus, alternatyvų apibrėžimą naudotų tik įgyvendindamos minėtus reikalavimus. Kiekviena biržos prekių arba biržos prekių išvestinių priemonių pozicija išreiškiama standartiniais mato vienetais.

Kiekvienos biržos prekės neatidėliotino pristatymo sandorio kaina išreiškiama ataskaitose nurodoma valiuta. Laikomasi nuomonės, kad aukso ir aukso išvestinių priemonių pozicijos susiduria su tokia pat rizika kaip užsienio valiuta ir jų rinkos rizika prireikus skaičiuojama pagal III arba VIII priede nustatytas sąlygas.

Pagal šį priedą pozicijos, kurios yra tik finansavimo parduodamų atsargų sąskaita pozicijos, gali būti neįtraukiamos tik skaičiuojant biržos prekių riziką. Palūkanų normų rizika ir užsienio valiutos rizika, kurių neapima kitos šio priedo nuostatos, yra įtraukiamos į skolos finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama, bendrosios rizikos ir užsienio valiutos rizikos skaičiavimus.

Kai trumposios pozicijos turi būti įvykdytos prieš įvykdant ilgąsias pozicijas, įstaigoms taip pat reikia apsisaugoti nuo nepakankamo likvidumo, galinčio egzistuoti kai kuriose rinkose.

31998L0031

Pagal 19 dalį suma, kuria įstaigos ilgosios trumposios pozicijos viršija įstaigos tos pačios biržos prekės ir tapačių būsimųjų, pasirinkimo ir ilgalaikės pirkimo teisės biržos dvejetainės parinktys strategijos 60 minučių sandorių trumpąsias ilgąsias pozicijas, yra įstaigos kiekvienos biržos prekės grynoji pozicija.

Kompetentingos institucijos leidžia, kad išvestinių finansinių priemonių prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas 8, 9 ir 10 dalyse nustatyta tvarka būtų taikomos tokios pat sąlygos kaip pagrindinės biržos prekės pozicijoms. Kompetentingos institucijos toliau išvardytas pozicijas gali laikyti tos pačios biržos prekės pozicijomis: - įvairių subkategorijų biržos prekių pozicijas tais atvejais, kai minėtos subkategorijos gali vienos kitas pakeisti, ir - panašių biržos prekių pozicijas, jeigu jos yra artimi pakaitalai ir jeigu mažiausiai 0,9 kainų pasikeitimo koreliacijos koeficientą galima aiškiai nustatyti ne mažesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

Konkrečios priemonės 8. Biržos prekių būsimieji sandoriai ir išankstiniai įsipareigojimai pirkti arba parduoti atskiras biržos prekes į matų sistemą įtraukiami kaip nominalios sumos, išreikštos standartiniais matavimo vienetais, nustatant jų terminą pagal galutinę datą. Kompetentingos institucijos gali leisti, kad kapitalo reikalavimas būsimajam sandoriui, kuriuo prekiaujama prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas, būtų lygus biržos nustatytam privalomam įnašui, jeigu jos yra visiškai tikros, kad privalomas įnašas teisingai atspindi būsimojo sandorio riziką, ir kad jis yra bent jau lygus būsimojo sandorio kapitalo reikalavimui, kuris būtų gautas skaičiuojant pagal toliau šiame priede nustatytą metodą arba pagal VIII priede apibūdintą vidaus modelių metodą.

opcionų prekybos excel skaičiuoklė sūpynės prekybos strategijų vaizdo įrašas

Biržos prekių apsikeitimo sandoriai, kai iš vienos pusės operacija atliekama fx opcionai deutsche bankas kaina, o iš kitos pusės — dabartine rinkos kaina, yra skirstomi naudojant klasifikavimo pagal terminus metodą kaip serija sandorio nominaliai sumai lygių pozicijų, kai viena pozicija atitinka kiekvieną atsiskaitymą pagal apsikeitimo sandorį, ir yra skirstomi pagal 13 dalyje pateiktą terminų lentelę.

Įstaigos pozicijos yra ilgosios, jeigu ji moka fiksuotą kainą, o gauna kintamą kainą, ir trumposios, jeigu įstaiga gauna fiksuotą kainą, o moka kintamą kainą.

Biržos prekių apsikeitimo sandoriai, kai sandorio pusėse yra skirtingos biržos prekės, atitinkamuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodomi naudojant klasifikavimo pagal terminus metodą. Biržos prekių arba biržos prekių išvestinių priemonių pasirinkimo sandoriai laikomi pozicijomis, kurių vertė lygi atitinkamo pasirinkimo sandorio pagrindinės finansinės priemonės vertei, padaugintai iš jo delta koeficiento, kaip prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas šiame priede.

Pastarosios pozicijos gali būti tarpusavyje įskaitomos su bet kuriomis tapačios pagrindinės biržos prekės arba biržos prekės išvestinės priemonės priešpriešinėmis pozicijomis. Gali būti naudojamas atitinkamos biržos taikomas delta arba tas, kurį apskaičiuoja kompetentingos institucijos, o tais atvejais, kai nė vienas iš pirmiau nurodytų delta koeficientų nėra nustatytas, arba nebiržinių pasirinkimo sandorių atveju naudojamas pačios įstaigos apskaičiuotas delta, jeigu kompetentingosios institucijos yra užsitikrinusios, kad įstaigos taikomas delta skaičiavimo modelis yra priimtinas.

EUR-Lex - L - LT

Vis dėlto kompetentingos institucijos taip pat gali reikalauti, kad įstaigos skaičiuotų savo deltas pagal kompetentingų institucijų nustatytą metodologiją. Kompetentingos institucijos reikalauja apsisaugoti ne tik nuo delta rizikos, bet ir nuo visos kitos su biržos prekių pasirinkimo sandoriais susijusios rizikos. Kompetentingos institucijos gali leisti, kad reikalavimas, nustatytas pasirašytam biržos prekių pasirinkimo sandoriui, kuriuo prekiaujama biržoje, būtų lygus biržos reikalaujamam privalomam įnašui, jeigu jos visiškai tikros, kad privalomas įnašas teisingai atspindi su pasirinkimo sandoriu susijusią riziką, ir yra bent jau lygus pasirinkimo sandorio kapitalo reikalavimui, kuri būtų gautas pagal toliau šiame priede apibūdintą skaičiavimo metodą arba taikant VIII priede nustatytą vidaus modelių metodą.

Be to, kompetentingos institucijos gali leisti, kad reikalavimas, nustatytas nupirktam biržos prekių pasirinkimo sandoriui, kuriuo prekiaujama biržoje, arba nebiržiniam biržos prekių pasirinkimo sandoriui atitiktų pagrindinei biržos prekei nustatytą reikalavimą, jeigu apskaičiuotas reikalavimas nėra didesnis už pasirinkimo sandorio rinkos vertę. Reikalavimas pasirašytam nebiržiniam pasirinkimo sandoriui nustatomas atsižvelgiant į pagrindinę sandorio biržos prekę.

prekybos prekėmis pasirinkimo sandorio apibrėžimas

Su biržos prekėmis susijusiems varantams taikomos biržos prekių pasirinkimo sandoriams nustatytos sąlygos, nurodytos 10 dalyje.

Biržos prekių arba garantuotų nuosavybės teisių į biržos prekes perdavėjas pagal atpirkimo sandorį ir biržos prekių skolintojas pagal biržos prekių skolinimo sutartį tokias biržos prekes įtraukia skaičiuodami kapitalo reikalavimą pagal šį priedą. Įstaiga visas biržos prekes suklasifikuoja pagal terminus, kaip nustatyta toliau pateiktoje lentelėje. Visos tos biržos prekės pozicijos ir visos pozicijos, kurios pagal 7 dalį laikomos tos pačios biržos prekės pozicijomis, priskiriamos atitinkamoms terminų grupėms.

Fizinės atsargos priskiriamos pirmajai terminų grupei.

Galbūt jus domina